Paragrafen

H. Demografische ontwikkelingen

H. Demografische ontwikkelingen

Inleiding

Na 2035 neemt de bevolking door vergrijzing en ontgroening af. Op de kortere termijn gebeurt dat waarschijnlijk niet. Dan neemt de bevolking in onze regio juist toe. Dat komt door de gestage instroom van Vlaamse gezinnen. Het is ook te danken aan de komst van arbeidsmigranten.

Wat willen we bereiken?

Wij willen ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de regio verbetert. In Terneuzen kunnen mensen prettig wonen. Ze hebben werk en kunnen zichzelf ontplooien. De inwoners hebben genoeg mogelijkheden om hun vrije tijd plezierig door te brengen. Ze krijgen de verzorging en hulp die ze nodig hebben.

Wat hebben we gedaan?

Inspelen op bevolkingsontwikkeling
Zeeuws-Vlaanderen heeft voor de periode 2015 tot en met 2020 afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in de “Samenwerkingsagenda bevolkingsontwikkeling”. We werken met elkaar samen als het gaat om wonen en ruimte, voorzieningen en economische vitaliteit. In de agenda staan de speerpunten die we in de regio samen willen aanpakken. De gemeente Terneuzen vraagt onder andere aandacht voor het opwaarderen van de particuliere woningvoorraad.

Sportvoorzieningen
Ontgroening, vergrijzing en een daling in het sporten in verenigingsverband hebben ertoe geleid dat inwoners niet meer zo vaak gebruik maken van de sportaccommodaties. Deze accommodaties zijn ook versnipperd en eenzijdig ingericht. Met een plan van aanpak proberen wij ervoor te zorgen dat de sportvoorzieningen lang meegaan.

Onderwijsvoorzieningen
We hebben goede onderwijsvoorzieningen in onze regio en dat moeten we zo houden. We moeten de opleidingen die er zijn, beter afstemmen op de regionale arbeidsmarkt. Dan kunnen jongeren hier blijven werken. De aanwezigheid van voldoende opleidingsmogelijkheden in onze streek is heel belangrijk. Die kunnen ook interessant zijn voor jongeren uit Vlaanderen.

Centrum voor Toptechniek
Het Voortgezet Onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de overheid en het bedrijfsleven hebben in 2015 de samenwerking gezocht. Zij zegden hun steun toe aan het realiseren van een centrale voorziening voor techniekonderwijs voor de hele streek. Zo is het Centrum voor Toptechniek er gekomen. Dit opleidingscentrum is vanaf 2017 in gebruik.

Basisonderwijs en kinderopvang
Zie onder kopje ‘lokaal onderwijs’ in het programma Onderwijs en Jeugd.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18