Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Tot dit programma behoren niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, accommodaties voor sportbeoefening, activiteiten  ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, activiteiten gericht op kunst en cultuur, cultureel erfgoed, zorg  voor fysieke en elektronische cultuurdragers en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Lasten & baten

Lasten

16.922

9,9 %

Baten

2.830

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18