Programma's

Volksgezondheid en milieu

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Tot dit programma behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding, inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, bescherming van het milieu en lijkbezorging.

Lasten & baten

Lasten

14.812

8,7 %

Baten

14.344

8,4 %

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18