Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Tot dit programma behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorzieningen.

Lasten & baten

Lasten

4.858

2,8 %

Baten

4.128

2,4 %

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18