Programma's

Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

Tot dit programma behoren brandweer, beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen en openbare orde en veiligheid.

Lasten & baten

Lasten

5.260

3,1 %

Baten

44

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18